ĐIỀU TRỊ TỦY

Điều trị tủy công nghệ X-Smart bảo tồn tối đa tổ chức răng, giữ lại răng sinh lý, giảm thời gian điều trị xuống bằng ½ so với phương pháp cũ. Quy trình điều trị tại nha khoa Quốc tế Asia an toàn và hạn chế đau nhức