DÁN SỨ VENEER

Mặt dán sứ là một giải pháp bảo tôn răng tối đa sâm lấn ít giúp phục hồi răng về cả phương diện chức năng và thẩm mỹ. Thực hiện chính xác, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí